top of page

Festival sa prvýkrát konal v roku 1937 a jeho charakter sa menil s meniacim sa režimom od prvej republiky cez vojnové obdobie a socialistickú éru až dodnes. Svojou históriou, tradíciou a kvalitou prerástol regionálny rozmer a stal sa súčasťou slovenskej hudobnej kultúry.

Festival bol pravidelne miestom premiérových uvedení diel predovšetkým slovenských a českých skladateľov. V roku 2009 to bola, napríklad, premiéra skladateľa Iľju Zeljenku, v roku 2010 Mariána Lejavu. Festival klasickej hudby nadväzuje na tradíciu aj dnes, čím zároveň vzdáva úctu Československu a jeho 100. výročiu.

Aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR sa zachovala historická a umelecky hodnotná tradícia tohto podujatia a festival sa stal neoddeliteľnou súčasťou kúpeľného mesta a obohatením kultúrneho života mesta a celého regiónu.

*Ďakujeme za povolenie použiť fotky z FB stránky Trenčianske Teplice - History

bottom of page